Language

กฎ SBTI 5

2020.07.17

กฎ SBTI 5

วันนี้เราอยากจะแนะนำเนื้อหากฎSBTI อีกหนึ่งข้อ

————-

「ขับขี่โดยเว้นระยะห่างระหว่างรถคันหน้า ตามความเร็วที่ใช้ 」

・ เมื่อมีสิ่งกีดขวางต่าง ๆ บนท้องถนน

คนเดินเท้าและสัตว์กระโดดออกมา หรือเศษขยะที่ถูกลมพัดปลิว

คุณอาจใช้เบรกแรง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง

ดังนั้น ต้องรักษาระยะห่างระหว่างคุณกับรถข้างหน้าไว้

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง

 

・ คนขับรถนั้น ไม่เพียงแค่มองข้างหน้าเท่านั้น

แต่ต้องค่อยมองเบื้องหลังคุณด้วย

หากไม่มีระยะห่างระหว่างรถยนต์ คุณจะไม่สามารถให้ความสนใจได้เพียงพอ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างยานพาหนะที่เพียงพอ

・ การขับขี่ที่นุ่มราบรื่น สามารถทำได้โดยรักษาระยะห่างระหว่างยานพาหนะ

ลดการเร่ง/ลดความเร็วที่ไม่สมเหตุสมผลและเบรกที่ไม่จำเป็น

ซึ่งสามารถบรรเทาความเครียดของลูกค้าที่สะสมเนื่องจากการจราจรติดขัดได้อีกด้วย

🌸 🌺 🌸 🌺 🌸

SBTI CO.,LTD. ©2017 All rights Reserved