Language

กฎ SBTI 6

2020.07.17

กฎ SBTI 6

วันนี้เราอยากจะแนะนำเนื้อหากฎSBTI อีกหนึ่งข้อ

————-

「หลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วและการเบรกกะทันหัน ขับขี่ด้วยความสุภาพ 」

การประเมินทักษะการขับขี่ของผู้ขับขี่ จุดที่สำคัญที่สุด

คือ วิธีจัดการกับคันเร่ง / เบรก

การเริ่มและหยุดรถอย่างราบรื่นเป็นสิ่งจำเป็น

สำหรับสภาพแวดล้อมของยานพาหนะที่แสนสะดวกสบาย

เราจะทบทวนเรื่องนี้กันซ้ำๆ

จนกว่าคุณจะซึมซับเข้าไป โดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

🚗 🚘👮‍♂️👮‍♀️

SBTI CO.,LTD. ©2017 All rights Reserved