Language

การอบรมใหม่สำหรับไดรเวอร์ที่เป็นพนักงานประจำ

2020.09.01

การอบรมใหม่สำหรับไดรเวอร์ที่เป็นพนักงานประจำ

ที่ SBTI นอกเหนือจากการฝึกอบรมพนักงานขับรถใหม่ ที่จัดอบรมสำหรับพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาเพิ่มนั้น

เรายังมีการฝึกอบรมใหม่ให้กับไดรเวอร์ที่เป็นพนักงานประจำของ SBTI อีกด้วย
ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันความรู้ที่มีอยู่เท่านั้น
แต่นี่ถือเป็นโอกาสที่จะได้กลับไปทบทวน สู่จุดเริ่มต้นและประเมินทัศนคติการทำงานของตนเองในช่วงที่ผ่านมาได้อีกด้วย
✍️👮‍♀️👮‍♂️🚘

 

SBTI CO.,LTD. ©2017 All rights Reserved