Language

มาตรการโรคติดเชื้อสำหรับผู้ขับขี่

2020.09.01

มาตรการโรคติดเชื้อสำหรับผู้ขับขี่

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการกล่าวกันว่า เรากำลังอยู่ในยุคโคโรนาจึงจำเป็นต้องฝึกปรับตัวเพื่อควบคุมโรคติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
SBTI มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเราโดยการตั้งค่าและปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่

การตรวจหาไข้และอาการทุกวัน สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ การล้างมืออย่างขยันหมั่นเพียรและการฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์
การระบายอากาศในรถอย่างสม่ำเสมอระหว่างการสแตนด์บาย และการทำความสะอาดภายในรถยนต์
หลีกเลี่ยงการสนทนาให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อระหว่างกันในขณะที่อยู่บนรถ
เรากำลังทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนโดยนำเสนอมาตรการพิเศษและขยายจำนวนพนักงานขับรถที่แสตนด์บายอยู่ เพื่อให้เราสามารถรับมือกับพนังงานขับรถที่อาจมีอาการป่วยได้ทันถ่วงที
👮‍♂️ 👮‍♀️

SBTI CO.,LTD. ©2017 All rights Reserved