Language

SBTI กฎข้อ 8

2020.09.15
Driver

SBTI กฎข้อ 8

วันนี้จะขอแนะนำหนึ่งในเนื้อหาของกฎ SBTI
——–

“ ฉันจะไม่ขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า”

“ฉันจะไม่สาย”

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม เป็นเรื่องธรรมดาที่คนไทยบางคนที่มีจิตวิญญาณ

ของคำว่า “ไม่เป็นไร” อยู่

ซึ่งจะมีความคิดเกี่ยวกับการทำงานที่หละหลวมอยู่บ้าง

SBTI ให้การศึกษาสไตล์ญี่ปุ่นที่ให้มีการรายงานอย่างละเอียด ติดต่อและให้คำปรึกษาในทุกสิ่ง

โดยอิงจากการสแตนด์บายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที

 

เรามีระบบสนับสนุนที่ช่วยให้เราสามารถจัดส่งพนังงานขับรถทดแทนได้ทันที

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น สภาพร่างกายไม่ดี หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางมาทำงาน
    

 

SBTI CO.,LTD. ©2017 All rights Reserved